POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

  

SOBOTA 9 WRZEŚNIA - NIEDZIELA 17 WRZEŚNIA

Z udziałem Stowarzyszenia Polonica :

44ty Salon malarstwa Sainte Victoire

"Malarze Polscy w ojczyźnie Cezanne'a" – od 9 do 17 września 2017

Maison Sainte-Victoire à Saint-Antonin-sur-Bayon, Wstęp wolny

- Wernisaż w sobotę 9 września o 18:30

- Konferencja : w sobotę 9 września o 17:30, "Aix, Cézanne, jego przyjaciele i inspiracje" -  Jacky Chabert, pisarz specjalizujący się w historii Aix-en-Provence i artysta malarz.

- Konferencja w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego: sobota 16 września o 17:30, "Rozmowy Prowansalskie – Polscy malarze w ojczyźnie Cezanne'a" - Marta Foltzer, Doktor historii sztuki.

 

Retrospektywnie : Jan Zawado i Dora Bianka. Artyści współcześni : Anne Raymond, Kazimierz Pomagalski, Jean-Luc Myskowski, Józef Michalski, Maria Elsner Michalska, Izabela Kowalczyk, Tomasz Kaniowski, Monika Trojan,  Aleksandra Czuja. Rzeźbiarz : Mathieu Myskowski

 "44ty Salon Malarstwa Sainte Victoire jest poświęcony w tym roku polskim malarzom w Prowansji. Obok zajmujących szczególne miejsce w tej wystawie dzieł Jana Zawado i Dory Bianki dziesięciu współczesnych artystów, malarzy i rzeźbiarzy, prezentuje swoje prace.

Temat tej wystawy jest owocem prawdziwego zamiłowania do malarstwa Europy Wschodniej a szczególnie do malarzy kształconych w samej Polsce : w Krakowie, Warszawie a także Wrocławiu.

 Istotnym było stworzyć okazję do zacieśnienia więzów międzypokoleniowych : między twórcami starszego pokolenia takimi jak Kazimierz Pomagalski i Jean-Luc Myskowski i młodymi obiecującymi artystami zdobywającymi uznanie za granicą. Należy zagwarantować Sztuce Współczesnej i młodym artystom należne im miejsce w obecnej jak i w kolejnych edycjach Salonu Sainte Victoire

Marie-Laure Brémond


SAMEDI 9 SEPTEMBRE - 17 SEPTEMBRE 2017

Avec la participation de Polonica :
44e Salon de peinture de Sainte-Victoire -
"Peintres Polonais en Pays de Cézanne"
-
du 9 au 17 septembre 2017

Maison Sainte-Victoire à Saint-Antonin-sur-Bayon,
Entrée libre

- Vernissage le samedi 9 septembre à 18h30

- Conférence : samedi 9 septembre à 17h30, "Aix, Cézanne, ses amis, ses motifs", par Jacky Chabert, écrivain spécialiste de l'histoire d'Aix-en-Provence et artiste-peintre.

-  Conférence dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine  : samedi 16 septembre à 17h30, "Conversations provençales - Les peintres polonais dans le Pays de Cézanne", par Marta Foltzer, Docteur en sciences humaines - histoire de l'Art.

Hommage rétrospectif à Jean Zawado et Dora Bianka. Artistes contemporains : Anne Raymond, Kazimierz Pomagalski, Jean-Luc Myskowski, Joseph Michalski, Maria Elsner Michalska, Izabela Kowalczyk, Tomasz Kaniowski, Monika Trojan,  Aleksandra Czuja. Sculpteur : Mathieu Myskowski

 "Le 44eme Salon de Peinture de Sainte-Victoire célèbre cette année la diaspora des peintres polonais en Provence. Autour d'un hommage rétrospectif à Jean Zawado et Doria Bianka, 10 artistes contemporains, peintres et sculpteurs, présentent leurs œuvres.

Le sujet de cette exposition est donc le fruit d’une réelle passion pour la peinture slave et particulièrement pour la formation féconde de ces peintres en Pologne même : à Cracovie, Wroclaw et Varsovie. 

 Il fallait mettre à jour le lien intergénérationnel entre des artistes confirmés tels que Kazimierz Pomagalski et Jean-Luc Myskowski et de jeunes artistes prometteurs reconnus à l‘étranger. Passage de relais nécessaire à la vie de notre exposition, qui doit aussi laisser une grande place à la jeunesse et à l’Art contemporain, et le démontre cette année une nouvelle fois."

 Marie-Laure Brémond