POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

   

Polskie zwyczaje Wielkanocne

Les coutumes polonaises pour Pâques

Wielkanocne przepisy naszych członków

Les recettes de Pâques de nos membres

 

 

Malowanie pisanek
tradycja wciąż żywa w Polsce
La décoration des œufs de Pâques
une tradition toujours vivante en Pologne

Zofia i Stanisław Bieda

Zofia i Stanisław Bieda
 
Pisanki wykonane techniką nakładania wosku przez naszych członków Państwa Zofię i Stanisława Bieda.
Poniżej, przygotowany przez nich opis tej techniki.
Les œufs de Pâques décorés par la technique de la cire par nos membres Sophie et Stanislas Bieda.
Ci-dessous la description de cette technique préparée par eux.
   
Technika wosku Technique de la cire
Pisanki, które widać na zdjęciach były dekorowane tzw. "techniką gorącego wosku". Żeby "pomalować" podobne, albo jeszcze piękniejsze, potrzebne są przede wszystkim barwniki do jaj, których nigdy nie udało nam sie kupić we Francji, a które co roku dostajemy pocztą od przyjaciół i rodziny z Polski. Les œufs qu'on voit sur les photos ont été décorés par la technique de la cire chaude. Pour fabriquer les mêmes ou alors d'encore plus beaux œufs, il faut d'abord avoir les peintures spéciales pour les œufs que malheureusement nous n'avons jamais pu acheter en France et que nous recevons par la poste de la part de notre famille et amis en Pologne.
Poza tym reszta "narzędzi" jest prosta do zdobycia. Podstawą jest gorący płynny wosk pszczeli, prawdziwy z ula, który dostaliśmy od zaprzyjaźnionego pszczelarza i mamy zapas na dobrych kilkanaście lat. Wosk roztapiamy w małym blaszanym pudełku, w naszym przypadku w blaszanym wieczku od słoika. Etap rozgrzewania wosku do stanu dobrze płynnego jest operacją delikatną i troche niebezpieczną. My kładziemy na naszą kuchenkę indukcyjną kawałek grubej blachy (minimum 1 mm) i dopiero na tej blasze kładziemy nasze pudełko z woskiem. Tak samo można postąpić z kuchenką gazową lub elektryczną, ale należy bardzo uważać aby nie przegrzać, bo zacznie wrzeć i może sie zapalić ! Sinon, les autres "outils" sont faciles à obtenir. Il faut d'abord de la vraie cire d'abeille chaude. Nous avons obtenu cette cire de la part d'un apiculteur et nous avons un stock pour plusieurs années. Il faut dissoudre la cire dans un petit récipient en métal - nous utilisons le couvercle d'un pot en métal. L'étape du chauffage de la cire pour qu'elle devient liquide est un peu délicate et dangereuse. Nous utilisons une plaque en métal (minimum 1 mm) que nous posons sur la plaque à induction et nous posons notre récipient sur cette plaque. On peut procéder de la même façon en utilisant la cuisinière électrique ou à gaz, mais il faut faire très attention car la cire peut bouillir et même s'enflammer. 
Kiedy już mamy płynny wosk, to potrzebne nam są "pędzelki" do malowania nimi ugotowanych na twardo jajek lub wydmuszek. Tymi "pędzelkami" są zwykłe drewniane ołówki z wbitą w niezaostrzony koniec zwyklą szpilką. Quand la cire est liquide nous avons besoin de "pinceaux" pour faire les motifs sur des œufs durs ou les coquilles vides. Les "pinceaux" ce sont des crayons en bois avec les aiguilles enfoncés dans le bout non taillé.
 Samo "malowanie" wygląda w ten sposób, że trzeba stać jak najbliżej pudełka z woskiem, maczać w nim koniec szpilki i szybko, zanim wosk nie zastygnie, przenieść kropelkę wosku na jajko, "rysując" szpilką "przecinek" albo tylko "kropkę", jak sobie artysta zażyczy. Kiedy już mamy wybrane motywy "namalowane" woskiem na jajku, wkładamy je do rozpuszczonego, zgodnie z przepisem na opakowaniu, barwnika i po dłuższym lub krótszym czasie, zależnie czy chcemy osiągnąć bardziej lub mniej intensywny kolor, mamy piękną kolorową pisankę, z której trzeba usunąć wosk, żeby odkryć niezafarbowaną skorupkę.  La peinture se passe comme ceci : il faut rester près de la boite avec la cire et très rapidement, avant que la cire ne rendurcisse transférer une goutte de la cire sur l'œuf en dessinant "une virgule" ou "un point" selon les souhaits de l'artiste. Quand les motifs son prêts nous mettons l'œuf dans la peinture préparée selon l'instruction sur le sachet et après un temps voulu pour obtenir une couleur plus ou moins intensive nous avons un très beau œuf décoré. Il suffit juste d'enlever la cire pour découvrir le motif non teinté.
Na zdjęciach pisanek przez nas udekorowanych tą techniką niektóre są "jednokolorowe" ale jest też parę wielobarwnych. Osiąga się to farbujac pisankę w kilku kolejno barwnikach, nanosząc nowe motywy gorącym woskiem przed każdą kolejną farbujacą kapielą. On voit sur les photos des œufs préparés par nous grâce à cette technique. Certains sont d'une couleur et d'autres de plusieurs couleurs. On peut l'obtenir en peignant l'œuf dans plusieurs peintures et en dessinant les motifs suivants avant chaque bain de peinture. 
Wydaje się to może dosyć skomplikowane, ale jeśli się działa "kolektywnie" i jedna lub dwie osoby "malują" jajka woskiem, a ktoś inny zajmuje się ich farbowaniem to wcale nie jest trudne, trzeba tylko pamiętać, że manipulowanie gorącym woskiem przez dzieci poniżej 10 lat nie jest wskazane (niebezpieczeństwo oparzeń) – one mogą właśnie wkładać i wyjmować jajka do naczyń z rozpuszczonymi barwnikami. Cela peut paraitre compliqué mais lorsque on travaille ensemble et une ou deux personnes font des motifs avec la cire et une autre personne s'occupe de la peinture cela n'est pas difficile. Il faut quand même se souvenir que l'utilisation de la cire chaude par les enfants avant 10 ans n'est pas indiquée (danger de brûlure), ils peuvent néanmoins s'occuper du bain des œufs dans la peinture.
 

Mamy nadzieję, że te wyjaśnienia wystarczą do świetnej "twórczej" zabawy i że koszyczek z pisankami zaniesiony w tym roku do święcenia zadziwi Państwa znajomych i przyjaciół.

Jeśli  ktoś byłby zainteresowany dodatkowymi informacjami lub stażem prosimy o kontakt mailem : polonica@aixpolonica.net

Stanislas et Sophie Bieda, dla przyjaciół Stach i Zosia Biedowie

Nous espérons que ces explications seront suffisantes pour un très beau loisir créatif et le panier d'œufs peints porté cette année pour la bénédiction traditionnelle étonnera vos amis.
Si quelqu'un souhaiterait davantage d'informations ou même un stage, nous attendons votre mail polonica@aixpolonica.net

Stanislas et Sophie Bieda, pour des amis Stach i Zosia Biedowie

   
   
   
       
Andrzej Szulc z rodziną
Pisanki wykonane przez rodzinę naszego członka Andrzeja Szulca techniką malowania Les œufs de Pâques décorés par la famille de notre membre Andrzej Szulc par la technique de peinture

 Wielkanoc w Polsce

Rudnik nad Sanem

Les Pâques en Pologne

Rudnik nas Sanem