POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

PROGRAM WRZESIEŃ 2017   PROGRAMME SEPTEMBRE 2017
WRZESIEŃ SEPTEMBRE

SOBOTA 9 WRZEŚNIA - NIEDZIELA 17 WRZEŚNIA 2017
Z udziałem Stowarzyszenia Polonica :
44ty Salon malarstwa Sainte Victoire

"Malarze Polscy w ojczyź
nie Cezanne'a" – od 9 do 17 września 2017
Maison Sainte-Victoire à Saint-Antonin-sur-Bayon, Wstęp wolny
 - Wernisaż w sobotę 9 września o 18:30
- Konferencja : w sobotę 9 września o 17:30, "Aix, Cézanne, jego przyjaciele i inspiracje" -  Jacky Chabert, pisarz specjalizujący się w historii Aix-en-Provence i artysta malarz.
- Konferencja w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego: sobota 16 września o 17:30, "Rozmowy Prowansalskie" – Polscy malarze w ojczyźnie Cezanne'a - Marta Foltzer, Doktor historii sztuki.

Retrospektywnie : Jan Zawado i Dora Bianka. Artyści współcześni : Anne Raymond, Kazimierz Pomagalski, Jean-Luc Myskowski, Józef Michalski, Maria Elsner Michalska, Izabela Kowalczyk, Tomasz Kaniowski, Monika Trojan,  Aleksandra Czuja. Rzeźbiarz : Mathieu Myskowski
Więcej informacji

SAMEDI 9 SEPTEMBRE - DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017
Avec la participation de Polonica :
44e Salon de peinture de Sainte-Victoire
"Peintres Polonais en Pays de Cézanne"
-
du 9 au 17 septembre 2017

Maison Sainte-Victoire à Saint-Antonin-sur-Bayon, Entrée libre

- Vernissage le samedi 9 septembre à 18h30

- Conférence : samedi 9 septembre à 17h30, "Aix, Cézanne, ses amis, ses motifs", par Jacky Chabert, écrivain spécialiste de l'histoire d'Aix-en-Provence et artiste-peintre.

 - Conférence dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine  : samedi 16 septembre à 17h30, "Conversations provençales" - Les peintres polonais dans le Pays de Cézanne", par Marta Foltzer, Docteur en sciences humaines - histoire de l'Art.

Hommage rétrospectif à Jean Zawado et Dora Bianka. Artistes contemporains : Anne Raymond, Kazimierz Pomagalski, Jean-Luc Myskowski, Joseph Michalski, Maria Elsner Michalska, Izabela Kowalczyk, Tomasz Kaniowski, Monika Trojan,  Aleksandra Czuja. Sculpteur : Mathieu Myskowski

Plus de renseignements

NIEDZIELA 10 WRZEŚNIA 2017 ASSOGORA - Dzień Stowarzyszeń
10:00 - 17:30 
Cours Mirabeau, Aix en Provence

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017 - ASSOGORA - La Journée des Associations
10h00 - 17h30
Cours Mirabeau, Aix en Provence

ŚRODA 20 WRZEŚNIA 2017 SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW SZKOŁY POLSKIEJ
14:00 - 15:00
Centre Socio-Culturel La Grande Bastide, av. du Square, Aix en Provence
Informacje : 06 60 90 39 62 szkolapolska.aix@aixpolonica.net

MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017 REUNION AVEC LES PARENTS DE L'ECOLE POLONAISE
14:00 - 15:00 Centre Socio-Culturel La Grande Bastide, av. du Square, Aix en Provence
Renseignements : 06 60 90 39 62 szkolapolska.aix@aixpolonica.net

SOBOTA - NIEDZIELA 23-24 WRZEŚNIA 2017 BIWAK HARCERSKI
Notre Dame de la Cèdre, Aix en Provence
Informacje : 06 60 90 39 62

SAMEDI - DIMANCHE 23-24 SEPTEMBRE 2017 BIVOUAC DES SCOUTS Notre Dame de la Cèdre, Aix en Provence
Renseignements  : 06 60 90 39 62

NIEDZIELA 26 WRZEŚNIA 2017  EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW
14:30 - 17:30 
Plac przed Merostwem
, Aix en Provence

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2017 - LA JOURNEE EUROPEENNE DES LANGUES
14h30 - 17h30 Place  de l'Hôte de Ville
,
Aix en Provence

Zapraszamy wszystkich na aperitif  w drugą i czwartą niedzielę miesiąca po polskiej mszy !
19:00 Sale parafii St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence

Tous les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois un apéritif convivial est offert (après la messe polonaise). Venez nombreux !
19h00 Salles de la paroisse St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence
Uwaga ! Pierwsza polska msza w nowym sezonie 10 września 2017 o 18:00 !!! Attention ! Première messe polonaise de la rentrée le 10 septembre 2017 à 18h00

ZAJĘCIA STAŁE :

ACTIVITES PERMANENTES :

- Msze po polsku : w każdą  2 et 4 niedzielę miesiąca, 18:00, Parafia St André, Aix-en-Provence.

- Messes en polonais : 18h00 - chaque 2ème et 4ème dimanche du mois, Paroisse St André, Aix en Provence

- 19:00 (Po mszy) aperitif w salach – zapraszamy wszystkich!

- 19h00 (après la messe) l'apéritif convivial dans les salles – offert à tous !

- Szkoła Polska dla dzieci : środa po południu : 06 60 90 39 62

- L’Ecole polonaise pour les enfants : mercredi après-midi : 06 60 90 39 62

- Kurs polskiego dla dorosłych : 04 42 50 62 26

- Cours de polonais pour adultes : 04 42 50 62 26

   

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby nam pomóc w organizacji tych wydarzeń. Prosimy o zgłoszenia do członków Zarządu. Każda pomoc jest dla nas cenna.
W razie potrzeby prosimy kontaktować się z nami

Nous prions les personnes souhaitant nous aider à organiser toutes ces actions de bien vouloir se manifester auprès des membres du Conseil d’Administration. Chaque aide nous sera précieuse. 
N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin