POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

Szkoła polska - école polonaise

Kursy polskiego - Cours de polonais

                                                           

Msze po polsku / Messes en polonais

 

w drugą i czwartą niedzielę miesiąca o godz 1800 w kościele St André,5 Av André Magnan, Aix en Provence

chaque 2ème et 4ème dimanche du mois à 18h00 l'Eglise St André,5 Av André Magnan, Aix en Provence

Informacje / Renseignements : tél. 06 82 83 98 69

Po mszy zapraszamy wszystkich na aperitif / Après la messe nous vous invitons à l'apéritif

 

WAGA ! ZMIANY W DATACH POLSKICH MSZY
Dodatkowa msza polska w Wielkanoc 16 kwietnia 2017 o 18:00
W niedzielę 23 kwietnia 2017 msza polska ANULOWANA. Chętni mogą uczestniczyć w mszy skautów pod Sainte Victoire (15:30 St Antonin sur Bayon parking des 2 Aiguilles – inf tel : 06 60 90 39 62)
Msza polska 11 czerwca 2017 będzie wyjątkowo odprawiona o 17:00 (komunia dzieci z polskiej szkoły)
Msza polska w niedzielę 25 czerwca 2017 ANULOWANA
Dodatkowa msza polska : 2 lipca 2017 o 18:00

ATTENTION MODIFICATIONS DES DATES DES MESSE POLONAISES

Messe polonaise supplémentaire le dimanche de Pâques 16 avril 2017 à 18h00
Le dimanche 23 avril 2017 la messe polonaise est ANNULEE. Les personnes qui le désirent peuvent participer à la messe des scouts (15h30 St Antonin sur Bayon parking des 2 Aiguilles  – inf. tél : 06 60 90 39 62)
Messe polonaise le 11 juin 2017 sera célébrée exceptionnellement à 17h00 (communion des enfants de l’école polonaise)
Messe polonaise le dimanche 25 juin 2017 ANNULEE
Messe polonaise supplémentaire : 2 juillet 2017 à 18h00